Staff

Professor

TOGAWA Nozomu

Secretary

WATANABE Shuko

Visiting Professor

NAKAMURA Yuichi

Associate Professor

TAWADA Masashi

Visiting Associate Professor

TANAKA Shu

Assistant Professor

SHIRAI Tatsuhiko

BAO Siya

Researcher

HASHIMOTO Kazuo

TERADA Kotaro

MATSUDA Yoshiki

KAWAMURA Kazushi

TAKAYAMA Toshinori

HASEGAWA Kento

FUKUSHIMA Kazuhide

HIDANO Seira

SHO Okaryo

MUKASA Yosuke

KOGA Sumitaka

Doctoral Course

ATOBE Yuta

FUKADA Keisuke

YACHI Yuta

OHNO Kentaro

Master's Course

IWATA Kinya

KAJIMOTO Dai

TOMITA Sora

NOGUCHI Tatsuya

HARASHIMA Natsuki

FURUE Fuka

IKEGAMI Yuka

EDA Ryusei

OTA Takeru

NAKANISHI Hibiki

Bachelor's Course

AOKI Raio

IOMORI So

KAJI Shoma

KANEKO Risa

SAKAI Eisuke

MIZUSHIMA Ganga

MITA Koki

YOSHIMI Sho