Staff

Professor

TOGAWA Nozomu

Secretary

WATANABE Shuko

Professor

HASHIMOTO Kazuo

Visiting Professor

NAKAMURA Yuichi

Associate Professor

TAWADA Masashi

Visiting Associate Professor

TANAKA Shu

Assistant Professor

SHIRAI Tatsuhiko

BAO Siya

Researcher

TERADA Kotaro

MATSUDA Yoshiki

KAWAMURA Kazushi

TAKAYAMA Toshinori

HASEGAWA Kento

FUKUSHIMA Kazuhide

HIDANO Seira

SHO Okaryo

MUKASA Yosuke

KOGA Sumitaka

Doctoral Course

ATOBE Yuta

FUKADA Keisuke

YACHI Yuta

OHNO Kentaro

Master's Course

KAWAKAMI Soma

SAEKI Etsushi

NEGISHI Ryotaro

HISAFURU Kota

IWATA Kinya

KAJIMOTO Dai

TOMITA Sora

NOGUCHI Tatsuya

HARASHIMA Natsuki

FURUE Fuka

Bachelor's Course

KUSANO Yudai

IKEGAMI Yuka

EDA Ryusei

OTA Takeru

NAKANISHI Hibiki

BAN Sogo