Staff

Professor

TOGAWA Nozomu

Secretary

WATANABE Shuuko

Assistant Professor

TAWADA Masashi

KAWAMURA Kazushi

Doctoral Course

MATSUNO Shota

OYA Masaru

FUJIWARA Kouichi

KOJO Tatsuro

BAO Siya

HASEGAWA Kento

OKU Daisuke

Master's Course

ASAI Daiki

IWATA Sae

HIRAI Yuya

MURAMATSU Yoshiyuki

YAHAGI Yuki

ISHIKAWA Ryota

INOUE Tomotaka

USAMI Yuri

OBA Ryosuke

NISHIMURA Tensei

KANAMARU Sho

Bachelor's Course

AIZAWA Yuka

ISHIZAKI Yuta

UMENO Kakeru

TAKEHARA Kota

NISHIZAWA Makoto

NOZAWA Kohei

HIRAYAMA Ryosuke

YOSHIMURA Natsuhito

CHIBA Yoshiki

YAO Yifu